Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  2378/QĐ-BTC
Mã văn bản :  2378/QĐ-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trích yếu :  Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/11/2017