Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về xử lý vướng mắc trong cổ phần hoá DNNN
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  121/NQ-CP
Mã văn bản :  121/NQ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ xử lý vướng mắc trong cổ phần hoá DNNN
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/11/2017