Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công an
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  42/2017/TT-BCA
Mã văn bản :  42/2017/TT-BCA
Người ký :  Tô Lâm, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/10/2017