Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2017
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  117/NQ-CP
Mã văn bản :  117/NQ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2017 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2017
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/11/2017