Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  1318/QĐ-BLĐTBXH
Mã văn bản :  1318/QĐ-BLĐTBXH
Người ký :  Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1318/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/11/2017