Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Trợ giúp pháp lý
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  11/2017/QH14
Mã văn bản :  11/2017/QH14
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu : 
Luật Trợ giúp pháp lý (Luật số 11/2017/QH14)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/06/2017