free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  38/2017/QĐ-UBNĐ
Mã văn bản :  38/2017/QĐ-UBNĐ
Người ký :  Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu : 
Quyết định số 38/2017/QĐ-UBNĐ ngày 6 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/10/2017