Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  102/2017/TT-BTC
Mã văn bản :  102/2017/TT-BTC
Người ký :  Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/10/2017