Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Tây Ninh
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  26/2017/NQ-HĐND
Mã văn bản :  26/2017/NQ-HĐND
Người ký :  Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HĐND
Trích yếu : 
Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/09/2017