Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  38/CT-TTg
Mã văn bản :  38/CT-TTg
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/10/2017