Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quyết định về việc Ban hành quy chế đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  277/QĐ-CT
Mã văn bản :  277/QĐ-CT
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/09/2017