Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quyết định Ban hành Quy chế bán đấu giá Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Vinh Phúc
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  93/QĐ-HĐBDN
Mã văn bản :  93/QĐ-HĐBDN
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/09/2017