Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quyết định về việc bán doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Vinh Phúc và thành lập Hội đồng bán doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Vinh Phúc
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4039/QĐ-UBND
Mã văn bản :  4039/QĐ-UBND
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/12/2016