Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2018
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  3610A /QĐ-BCT
Mã văn bản :  3610A /QĐ-BCT
Người ký :  Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 3610A /QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công thương ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/09/2017