Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Gia Lai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  29/2017/QĐ-UBND
Mã văn bản :  29/2017/QĐ-UBND
Người ký :  Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/09/2017