Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 của Chính phủ
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  84/NQ-CP
Mã văn bản :  84/NQ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8/2017 của Chính phủ số 84/NQ-CP
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/09/2017