Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt “Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1232/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1232/QĐ-TTg
Người ký :  Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng
Trích yếu :  Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/08/2017