Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  939/QĐ-TTg
Mã văn bản :  939/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu :  Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/08/2017