Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  79/2017/TT-BTC
Mã văn bản :  79/2017/TT-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trích yếu : 
Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/08/2017