Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Yên Bái
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  09/2017/QĐ-UBND
Mã văn bản :  09/2017/QĐ-UBND
Người ký :  Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Nghị định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/06/2017