Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Bình Phước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  31/2017/NQ-HĐND
Mã văn bản :  31/2017/NQ-HĐND
Người ký :  Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu : 
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/07/2017