Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Bến Tre
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2017/NQ-HĐND
Mã văn bản :  /2017/NQ-HĐND
Người ký :  Võ Thành Hạo, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
Trích yếu : 
Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/07/2017