Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản : 
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/06/2017