Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2017/NĐ-CP
Mã văn bản :  04/2017/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/01/2017