Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  03/2017/TT-BNNPTNT
Mã văn bản :  03/2017/TT-BNNPTNT
Người ký :  Vũ Văn Tám, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bộ NN và PTNT ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/03/2017