Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  01/2017/NĐ-CP
Mã văn bản :  01/2017/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2017