Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/2017/TT-BTTTT
Mã văn bản :  01/2017/TT-BTTTT
Người ký :  Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/02/2017