Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19/2016/TT-BKHCN
Mã văn bản :  19/2016/TT-BKHCN
Người ký :  Trần Văn Tùng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/10/2016