Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1594/BTC-CĐKT
Mã văn bản :  1594/BTC-CĐKT
Người ký :  Trịnh Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ CĐKTVKT
Trích yếu : 
Công văn số 1594/BTC-CĐKTngày 8 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/02/2017