Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2017
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  23/NQ-CP
Mã văn bản :  23/NQ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2017
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/02/2017