Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  668/BKHĐT-PTDN
Mã văn bản :  668/BKHĐT-PTDN
Người ký :  Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Công văn số 668/BKHĐT-PTDN ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về viecj báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/01/2017