Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  299/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  299/2016/TT-BTC
Người ký :  Vũ Thị Mai, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/11/2016