Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  292/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  292/2016/TT-BTC
Người ký :  Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/11/2016