Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  274/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  274/2016/TT-BTC
Người ký :  Vũ Thị Mai, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số  274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/11/2016