Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp và tái cơ cấu TCT Cà phê Việt Nam
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2252/TTg-ĐMDN
Mã văn bản :  2252/TTg-ĐMDN
Người ký :  Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án  tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp và tái cơ cấu TCT Cà phê Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/12/2015