Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thông báo giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Bá
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản : 
Mã văn bản : 
Người ký :  Vũ Đức Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Bá
Trích yếu : 
Thông báo giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Bá
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/12/2016