Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về lệ phí môn bài
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  139/2016/NĐ-CP
Mã văn bản :  139/2016/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số  139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/10/2016