Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  423/CĐCT-TC
Mã văn bản :  423/CĐCT-TC
Người ký :  Lý Quốc Hùng, Trưởng BCĐ bán DN, Bộ CT
Trích yếu : 
Thông báo bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất (theo Thông báo số 423/CĐCT-TC ngày 6/10/2016 của Công đoàn Công thương Việt Nam)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/10/2016