Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  7778/BKHĐT-PTDN
Mã văn bản :  7778/BKHĐT-PTDN
Người ký :  Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Công văn số 7778/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/09/2016