Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Báo cáo tình hình công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  7800/BKHĐT-PTDN
Mã văn bản :  7800/BKHĐT-PTDN
Người ký :  Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng
Trích yếu : 
Công văn số 7800/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/09/2016