Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  120/2016/NĐ-CP
Mã văn bản :  120/2016/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/08/2016