Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tư pháp
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  28/2016/TT-BNNPTNT
Mã văn bản :  28/2016/TT-BNNPTNT
Người ký :  Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số  28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/07/2016