Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1360/QĐ-BTTTT
Mã văn bản :  1360/QĐ-BTTTT
Người ký :  Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/08/2016