Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  13/2016/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  13/2016/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/06/2016