Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  14/2015/TT-NHNN
Mã văn bản :  14/2015/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu : 
Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2015 của NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/08/2015