Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thái Bình
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  08/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  08/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/09/2015