Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1524/QĐ-BTTTT
Mã văn bản :  1524/QĐ-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/09/2015