Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đà Nẵng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  6602/QĐ-UBND
Mã văn bản :  6602/QĐ-UBND
Người ký :  Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 6602/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/09/2015