Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  300/QĐ-UBND
Mã văn bản :  300/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/09/2015