Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tuyên Quang
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  12/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  12/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/09/2015